Wyszukiwarka anagramów

Sprawdź jakie wyrazy można ułożyć z podanych liter. Po prostu wpisz je w dowolnej kolejności w pierwszym polu poniżej.

W tym polu po prostu wpisz dowolne litery
(np. BROSZKA, ŻÓŁOCITWÓR, WORDLIST)

Możesz podać do jakich liter mają pasować znalezione słowa. Można używać znaków specjalnych:
podkreślenia _ zastępującego jeden, dowolny znak
lub gwiazdki *, zastępującej dowolną ilość liter.

Na przykład:
SA* : słowa zaczynające się na "SA",
C_E* : z literą "C" na pierwszym, "E" na trzecim miejscu oraz dowolną literą na końcu,
T*EK : zaczynające się na "T" i kończące na "EK".

Możesz określić dokładnie jakiej długości anagramów chcesz poszukać (np. min 5, min 7 i max 7)

Jak korzystać

W najprostszym przypadku, wystarczy wpisać litery w pierwszym polu formularza i kliknąć przycisk „szukaj”. Po chwili zobaczysz zestawienie prawidłowych słów, jakie można ułożyć przestawiając wprowadzone litery. Na przykład:

Jeśli bardziej od długich wyrazów interesują Cię znalezione te z najwyższą punktacją w Scrabble, Scriba lub Literakach, wybierz odpowiednią opcję grupowania z listy rozwijanej. W ten sposób łatwiej podbijesz swój wynik w grze w awaryjnej sytuacji.

Dopasowanie do wzorca to dodatkowe wsparcie w osiągnięciu jak najwyższego wyniku. Używając tej funkcji, możesz znaleźć słowa idealnie pasujące do tych już znajdujących się na planszy. We wzorcu dostępne są dwa znaki wieloznaczne: podkreślenie „_” zastępuje jedną literę, a gwiazdka „*” dowolną liczbę liter.

Gdy potrzebujesz poznać wyrazy z liter o konkretnej długości, uzupełnij pole „od” lub/i „do”. Chociaż sposób prezentowania znalezionych anagramów jest na tyle czytelny, że nie powinno być to konieczne ;-)

Czym są anagramy?

Anagram to zdanie lub wyraz powstały przez przestawienie liter innego wyrazu lub zdania.

Niektóre źródła podają, że należy wykorzystać wszystkie litery źródłowe. Ta kwestia nadal jest tematem dyskusji, szczególnie po jednym z odcinków popularnego teleturnieju (szczegóły). Większość współczesnych i dawnych słowników języka polskiego, w swojej definicji nie wspominają o ‘wszystkich’ literach. Oznacza to, że na przykład słowo ‘EKRAN’ można nazwać anagramem z liter ‘NEKTAR’.

Dla załagodzenia „konfliktu”, powstało także pojęcie „anagram niepełny” określające „zabawy słowne polegające na tworzeniu słów o zbliżonym układzie liter”. Podobny cel miało wprowadzenie terminów „stenoanagram” (in. ograniczony), „egzoanagram” (in.zewnętrzny) oraz „endoanagram” (in.wewnętrzny), jednak nie są one jeszcze powszechnie stosowane w Internecie.

Anagramy można spotkać w wielu miejscach, chociaż nie zawsze rzucają się w oczy. Najbardziej powszechnym zastosowaniem są różnego rodzaju gry słowne, zagadki lub rebusy. Artyści od setek lat stosują anagramy do tworzenia pseudonimów, a naukowcy dawniej maskowali nimi prawdziwe nazwy swoich prac. Anagramy tworzono również z okazji koronacji, zwycięstw, a także wizyt, narodzin, ślubów i pogrzebów królów lub innych ważnych osobistości.