Hasła do krzyżówek

W formularzu poniżej podaj definicję, żeby znaleźć brakujące hasła do krzyżówek. Możesz też sprecyzować długość szukanego hasła lub wpisać litery, które już znasz.

W tym polu podaj opis słowa, które szukasz.
Na przykład: "ziemia należąca do barona", "namiastka, surogat".

Możesz podać litery które już znasz, wpisując je w odpowiednie kratki. W miejsce nieznanych liter wstaw spację lub znak _ (podkreślenie). Gwiazdka * zastępuje dowolną liczbę liter.
Na przykład:
__E__R_ - "wirtuoz",
_U* - "podręcznik średniowieczny".

Możesz wyszukać słów o podanej długości. Ta funkcja jest przydatna dla bardzo ogólnych definicji, pasujących do wielu haseł (np. urządzenie na 16 liter).

Jak korzystać

Żeby zaleźć brakujące hasło do krzyżówki, na początek spróbuj podać jego opis w pierwszym polu formularza „Definicja szukanego hasła”. Czyli na przykład:

Jeśli wyników będzie zbyt dużo, żeby jednoznacznie ocenić które słowo jest tym poszukiwanym, możesz skorzystać z dwóch, dodatkowych opcji:

  1. Podaj długość szukanego słowa w polu "Ilość liter" (czyli ile kratek zajmuje hasło).
  2. Podaj litery, które już znasz dzięki wpisanym, krzyżującym się słowom.

W polu “Dopasuj do wzorca”, w miejscu brakujących liter wpisz spację lub znak podkreślenia “_” (np. “RA__O”).

Jest też możliwość użycia znaku gwiazdki “*”, która zastępuje dowolną ilość liter. Dzięki niej można uprościć wzorzec w przypadku, gdy znasz tylko kilka pierwszych lub końcowych liter (“ B*”, “*KA”). Jednak pamiętaj, żeby podać wtedy ilość liter szukanego słowa.

Nie musisz zwracać uwagi na wielkość wpisywanych liter.

Krzyżówki

To jedna z najpopularniejszych gier słownych w Polsce. Od kiedy pierwszy raz pojawiła się w „Kurjerze Warszawskim” z 31 stycznia 1925 roku, stale zyskiwała na popularności.

Dla urozmaicenia i wyróżnienia się „z tłumu”, autorzy prześcigali się w pomysłach na nowe wariacje. W efekcie można teraz wyróżnić co najmniej kilkanaście rodzajów krzyżówek, w tym najbardziej popularne: klasyczna, panoramiczna, tematyczna, jednym słowem, Jolka, wspakowa, przekrętka, afiksowi, psotka, szkotka, hetmańska, wykreślanka, bliźniak czy wirówka. Każda z nich ma specyficzne reguły, wymagania i wiąże się z różnym poziomem trudności.

Rozwiązywanie krzyżówek, a także inne gry słowne, są świetnym sposobem na poprawę pamięci i ogólnej kondycji mózgu. Osoby regularnie wytężające swoje neurony nad czarno-białymi kratkami, mają lepsze zdolności poznawcze oraz szybciej zapamiętują informacje. Dlatego warto spróbować i nie zrażać się początkowymi trudnościami. Brakujące hasła do krzyżówek zawsze można poszukać w bazie wordlist.eu lub innych serwisach.