Hasła do krzyżówek

W tym polu podaj opis słowa, które szukasz.
Na przykład: "ziemia należąca do barona", "namiastka, surogat".

Możesz podać litery które już znasz, wpisując je w odpowiednie kratki. W miejsce nieznanych liter wstaw spację lub znak _ (podkreślenie). Gwiazdka * zastępuje dowolną liczbę liter.
Na przykład:
__E__R_ - "wirtuoz",
_U* - "podręcznik średniowieczny".

Możesz wyszukać słów o podanej długości. Ta funkcja jest przydatna dla bardzo ogólnych definicji, pasujących do wielu haseł (np. urządzenie na 16 liter).

Znaleziono 6 haseł dla podanej definicji, pasujących do wzorca A*.

agitacja

"kiełbasa" wyborcza; może być polityczna, przedwyborcza, wyborcza

agitka

ulotka wyborcza

AWS

Akcja Wyborcza Solidarność

ambitus

wyborcza praktyka staroż. Rzymu

atrapa

Plastikowa kiełbasa na wystawie

awuesowski

przymiotnik od: AWS (Akcja Wyborcza "Solidarność")