Hasła do krzyżówek

Znajdź słowo do krzyżówki, podając definicję. Możesz też sprecyzować długość szukanego hasła lub wpisać litery, które już znasz.

W tym polu podaj opis słowa, które szukasz.
Na przykład: "ziemia należąca do barona", "namiastka, surogat".

Możesz podać litery które już znasz, wpisując je w odpowiednie kratki. W miejsce nieznanych liter wstaw spację lub znak _ (podkreślenie). Gwiazdka * zastępuje dowolną liczbę liter.
Na przykład:
__E__R_ - "wirtuoz",
_U* - "podręcznik średniowieczny".

Możesz wyszukać słów o podanej długości. Ta funkcja jest przydatna dla bardzo ogólnych definicji, pasujących do wielu haseł (np. urządzenie na 16 liter).

Jak korzystać

Na początek, spróbuj podać cały opis brakującego hasła w pierwszym polu „Definicja szukanego hasła” formularza. Czyli na przykład:

Jeśli wyników będzie zbyt dużo, żeby jednoznacznie ocenić które słowo jest tym poszukiwanym, możesz skorzystać z dwóch, dodatkowych opcji:

  1. Podaj długość szukanego słowa w polu "Ilość liter" (czyli ile kratek zajmuje hasło).
  2. Podaj litery, które już znasz dzięki wpisanym, krzyżującym się słowom.

W polu “Dopasuj do wzorca”, w miejscu brakujących liter wpisz spację lub znak podkreślenia “_” (np. “RA__O”).

Jest też możliwość użycia znaku gwiazdki “*”, która zastępuje dowolną ilość liter. Dzięki niej można uprościć wzorzec w przypadku, gdy znasz tylko kilka pierwszych lub końcowych liter (“ B*”, “*KA”). Jednak pamiętaj, żeby podać wtedy ilość liter szukanego słowa.

Nie musisz zwracać uwagi na wielkość wpisywanych liter.