Hasła do krzyżówek

W tym polu podaj opis słowa, które szukasz.
Na przykład: "ziemia należąca do barona", "namiastka, surogat".

Możesz podać litery które już znasz, wpisując je w odpowiednie kratki. W miejsce nieznanych liter wstaw spację lub znak _ (podkreślenie). Gwiazdka * zastępuje dowolną liczbę liter.
Na przykład:
__E__R_ - "wirtuoz",
_U* - "podręcznik średniowieczny".

Możesz wyszukać słów o podanej długości. Ta funkcja jest przydatna dla bardzo ogólnych definicji, pasujących do wielu haseł (np. urządzenie na 16 liter).

Znaleziono 4 hasła dla podanej definicji, pasujące do wzorca _U*, o długości 5 znaków.

summa

średniowieczny podręcznik obejmujący całokształt danej dziedziny wiedzy; w średniowieczu: podręcznik obejmujący (...)

tumba

średniowieczny, kamienny grobowiec; średniowieczny nagrobek w kształcie kamiennej skrzyni; Nagrobek średniowieczny (...)

sutra

birmański podręcznik gramatyczny; Podręcznik gramatyczny birmański

Bursa

średniowieczny akademik