Hasła do krzyżówek

W tym polu podaj opis słowa, które szukasz.
Na przykład: "ziemia należąca do barona", "namiastka, surogat".

Możesz podać litery które już znasz, wpisując je w odpowiednie kratki. W miejsce nieznanych liter wstaw spację lub znak _ (podkreślenie). Gwiazdka * zastępuje dowolną liczbę liter.
Na przykład:
__E__R_ - "wirtuoz",
_U* - "podręcznik średniowieczny".

Możesz wyszukać słów o podanej długości. Ta funkcja jest przydatna dla bardzo ogólnych definicji, pasujących do wielu haseł (np. urządzenie na 16 liter).

Znaleziono 452 hasła dla podanej definicji.

baronia

posiadłości barona; tytuł barona; Dobra barona; posiadłości rodowe barona; posiadłość ziemska, (...)

baronessa

żona barona lub kobieta nosząca tytuł barona; żona barona

grunt

Ziemia; Ziemia orna; Ziemia uprawna; gleba, ziemia; własna ziemia; ziemia pod uprawę; (...)

rola

ziemia orna; chłopska ziemia; ziemia pod uprawę; ziemia uprawna; funkcja lub ziemia; pole, (...)

darń

ziemia z trawą; trawa z ziemią; Splot trawy z ziemią; splot traw z ziemią; gęsty splot trawy z ziemią; kępa trawy wraz z (...)

Kanaan

ziemia obiecana; Ziemia obiecana biblijna; ziemia obiecana z Biblii; ziemia obiecana Izraelitom; biblijna (...)

planeta

Ziemia; Saturn lub Ziemia; Ziemia lub Saturn; Ziemia lub Mars; Mars lub Ziemia; Błękitna – (...)

Gleba

Ziemia; Ziemia uprawna; grunt, ziemia; rola, ziemia; ziemia orna; grunt, rola, ziemia

odkład

ziemia z wykopu; Zbędna ziemia odkładana wzdłuż wykopu; Ziemia leżąca wzdłuż wykopu fundamentowego; pęd (...)

kret

Pod ziemią kopie; Pod ziemią ryje; ryje pod ziemią; ssak żyjący pod ziemią; ryje korytarze pod ziemią

Gaja

ge (rzymski Tellus), Ziemia-Matka (lub Ziemia), praelement wszechświata, matka Pytona, z Tartarem zrodziła Tyfona i (...)

łan

ziemia uprawna; ziemia pod zasiew; ziemia zasiana zbożem; ziemia przeznaczona pod zasiew; ziemia uprawna (...)

błoto

Ziemia po pompie; rozmokła ziemia; rozmokła ziemia po deszczu; Rozmokła ziemia, wskutek opadów deszczu; (...)

Kraina

Ziemia; tereny, ziemia; prowincja, ziemia; region, obszar, ziemia; kraj (narodzin, ojczysty), ziemia (...)

baronet

niższy od barona; tytuł szlachecki niższy od barona

hrabianka

córka więcej niż barona, mniej niż księcia; Córka arystokraty z tytułem wyższym od barona

lenno

ziemia z poddanymi; ziemia wasala; wasalowa ziemia; ziemia nadana wasalowi; Ziemia użytkowana przez (...)

kosmos

w nim Ziemia punkcikiem; otchłań z Ziemią; wszystkie gwiazdy nad ziemią; te wszystkie gwiazdy nad ziemią

członkini

należąca np. do Ligi Kobiet; Kobieta należąca do organizacji; Kobieta należąca do jakiegoś (...)

Eldorado

ziemia obiecana; raj; ziemia obiecana; raj, ziemia obiecana; W przenośni: kraina szczęścia, ziemia obiecana

niebo

Gwiaździste sklepienie nad Ziemią; Człowiek – ziemia, święty - ?; pozorne sklepienie nad Ziemią; Analogia: człowiek – (...)

Tunel

droga pod ziemią; Droga komunikacyjna pod ziemią; Korytarz wydrążony pod ziemią; Przejście wykopane pod ziemią lub wykute w skale

darnina

warstwa trawy z ziemią; splot traw z ziemią; Gęsty splot trawy z ziemia; Gęsty, zwarty splot traw wraz z ziemią

ojcowizna

Ziemia odziedziczona po rodzicach; ziemia, posiadłość, dobra; Ziemia dziedziczona przez kilka pokoleń; (...)

alodium

w ustroju feudalnym: ziemia wolna od lenna; ziemia wolna od zobowiązań i feudalnych ciężarów; Ziemia wolna od (...)

feudum

ziemia oddana w użytkowanie wasalowi; Ziemia użytkowana przez wasala; Ziemia nadana przez seniora wasalowi; lenno; (...)

królewszczyzna

w dawnej Polsce - ziemia należąca do króla

tężec

Choroba zakaźna wywołana zanieczyszczeniem rany ziemią; Ostra choroba zakaźna wywołana zanieczyszczeniem rany ziemią; Ostra choroba (...)

mieszczanka

kobieta należąca do stanu mieszczańskiego; Kobieta należąca dawniej do stanu średniego; obywatelka (...)

globus

ziemia w pomniejszeniu; ZIEMIA W POKOJU; Ziemia w miniaturze

glob

ziemia; ziemia na orbicie; ziemia jako planeta

pole

ziemia uprawna; Orne, ziemia pod uprawę; użytek, ziemia uprawna

niwa

Ziemia uprawna; Ziemia uprawiana po raz pierwszy; poetycko: pole, ziemia uprawna

ugór

ziemia nieuprawiana; ziemia, która nie rodzi; ziemia nieuprawiana, leżąca odłogiem

nadział

Obdzielenie ziemią; ziemia z parcelacji; podział, rozdzielanie gruntów, obdzielanie ziemią

ponik

Strumyk płynący pod ziemią; strumyk znikający pod ziemią; Strumyk znikający pod ziemia, przestarzale

mięta

dziko rosnąca roślina zielna należąca do rodziny wargowych, niektóre jej gatunki uprawiane jako rośliny ozdobne lub (...)

piorun

…kulisty, pojawia się niekiedy podczas byrzy nisko nad ziemią; gwałtowne wyładowanie elektryczności pomiędzy dwiema chmurami (...)

horyzont

linia styku nieba z ziemią; Pozornie stykająca się z ziemią część sklepienia nieba; miejsce pozornego zetknięcia się nieba z (...)

klepisko

Ziemia ubita w dawnej chałupie; ubita ziemia w stodole, na której młóciło się zboże; Ubita glina lub ziemia w (...)

osuwisko

ziemia która "zeszła" ze stoku; Ziemia i materiał skalny u stóp góry; ziemia i materiał skalny, nagromadzone na (...)

gąbki

gąbki wapienne - gromada zwierząt należąca do typu gąbki; gąbki pospolite - gromada zwierząt należąca (...)

Gąbki

gąbki pospolite - gromada zwierząt należąca do typu gąbki; gąbki wapienne - gromada zwierząt należąca (...)

ablegier

odkład, pęd rośliny przykrywany ziemią w celu wytworzenia korzeni; Rodzaj sadzonki powstałej z bocznego pędu przysypanego ziemią i (...)

biedniaczka

chłopka należąca do biedoty wiejskiej; kobieta należąca do warstwy biedoty wiejskiej

mieszczka

kobieta należąca do stanu mieszczańskiego; mieszczanka; kobieta należąca do stanu mieszczańskiego

jaśmin

roślina należąca do rodziny oliwkowatych; roślina należąca do rodziny oliwkowatych, występująca w wielu (...)

Martynika

Wyspa należąca do Francji, odkryta przez Kolumba; Karaibska wyspa należąca do Francji, odkryta przez Kolumba

autochtonka

kobieta należąca do rdzennej ludności danego terytorium; kobieta należąca do rdzennej ludności danego (...)

latyfundium

Ogromna posiadłość ziemska należąca do określonej osoby (dawniej); Dawniej: ogromna posiadłość ziemska (...)