Imiona żeńskie

Odgadniesz te imiona?

Poziomo

 • 1. Glinka z kadry Niemczyka
 • 4. Imię Szabłowskiej
 • 8. Lipowska, aktorka
 • 9. Porzekadłowa sprzątaczka
 • 12. Imię Laszenko, ukraińskiej łyżwiarki figurowej
 • 14. Rosyjska Natalia
 • 15. I Kucówna, i Małynicz
 • 16. Solenizantka z 9 stycznia
 • 18. Imię zakonne Marii Heleny Kowalskiej
 • 19. Imię Kosiarkiewicz lub Markowskiej, piosenkarki
 • 21. święta, męczennica z czasów Marka Aureliusza
 • 22. Jej święto 27 grudnia
 • 23. Wieszczek, brązowa medalistka z Pekinu w zapasach

Pionowo

 • 1. Grzybowska
 • 2. Bończyk, Korbut i Borys
 • 3. Imię Samojłowej, aktorki
 • 4. Imię żony Balzaka
 • 5. Cembrzyńska z ekranu
 • 6. Gorczyca, "Czas honoru"
 • 7. Imię Arciuch, aktorki
 • 10. Imię Rutkiewicz
 • 11. Antończyk, polska bokserka i bramkarka
 • 13. Jarosik, aktorka
 • 16. Koleżanka Gucia
 • 17. Imię Rechnio
 • 18. Przyjmuje życzenia i kwiaty 24 stycznia
 • 20. Roślina z rodziny różowatych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Krzyżówka online - Imiona żeńskie
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: