Jolka z hasłem

Określenia podano w przypadkowej kolejności. Litery oznaczone kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie- tytuł filmu.

Poziomo

 • 4. Dar Młodzieży lub Dar Pomorza
 • 7. Uchwyt, imak
 • 8. Samotnik wśród dzików
 • 9. Esperal
 • 10. Lampka nagrobna
 • 13. Ukończyła kurs lub szkołę
 • 15. Opowieść alegoryczna
 • 18. Buraki z chrzanem i octem, przyprawa do mięs
 • 19. Kompani, towarzysze
 • 21. Dowcipniś
 • 22. Malownicza wieś w Larnace (Cypr) chętnia odwiedzana przez turystów
 • 23. Niejedna w kolekcji filatelisty

Pionowo

 • 1. Mała, kolorowa chustka na głowę
 • 2. Ośrodek sportów zimowych
 • 3. Gwóźdź szewski
 • 5. Podlega koniugacji
 • 6. Uprzejmość
 • 11. Proces któremu podlegają suche i sypkie produkty wchłaniające wilgoć
 • 12. Sepsis
 • 14. Antenat
 • 16. Pół połówki
 • 17. Turystyczny rower
 • 20. Trawnik ozdobny albo kwietnik w parkach, ogrodach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Krzyżówka online - Jolka z hasłem
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: