Krzyżówka dnia 1.08.2021 Trudność 3

Poziomo

 • 1. Żelatyna
 • 6. "jak dla psa" - buda
 • 9. życie w środowisku zawierającym tlen
 • 10. Gwałtowne kurczenie się gwiazdy
 • 12. Flagowy lub liniowy
 • 13. Radosny zapał
 • 14. System zapobiegający poślizgowi przy hamowaniu
 • 15. Arogancja
 • 16. Matoł, osioł
 • 17. Odręczny rysunek, plan
 • 19. Ma lepkie ręce
 • 20. Skala obrazująca zawartość ekstraktu
 • 22. Masa powstała po zgnieceniu
 • 25. Przyrząd do badania ciał krystalicznych
 • 27. Religijność
 • 28. Lekki utwór sceniczny
 • 29. Statek handlowy, frachtowiec
 • 33. Stopki, raciczki; na galarety oraz do salcesonów
 • 34. Forma podatku
 • 35. Procedura radykalnego przeprojektowanie procesów gospodarczych przedsiębiorstwa lub instytucji

Pionowo

 • 1. Tu samochody czekają na kasację
 • 2. Badanie żołądka
 • 3. Mieszanina, mieszanka, mikstura
 • 4. Obecny niemal we wszystkich żywych tkankach zwierzęcych i roślinnych
 • 5. Określenie luksusowego mieszkania
 • 6. Dba o nasze zęby
 • 7. Odkrył Amerykę
 • 8. Banialuka
 • 11. Urządzenie do wytwarzania ozonu
 • 18. Na placu zabaw dla dzieci
 • 21. Ankieta
 • 22. Ekran komputera
 • 23. Buduje w przysłowiu
 • 24. Dźwięk strumienia powietrza
 • 26. Teren ćwiczeń wojskowych
 • 30. Pod nosem
 • 31. Osobiste konto w banku
 • 32. Dawniej władał Rosją
 • 33. Państwową jednostka organizacyjna zajmująca się finansowaniem świadczeń zdrowotnych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Krzyżówka online - Krzyżówka dnia 1.08.2021 Trudność 3
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: