Krzyżówka nr 12. Średnia (trudność 3/5)

Krzyżówka o średniej trudności. Różne hasła i tematyka.

Poziomo

 • 1. Uzyskała niepodległość od Jugosławii 8 września 1991
 • 4. Metalowe naczynie służące do przygotowywania herbaty
 • 9. Zawiść
 • 12. Przyrząd w laboratorium
 • 14. Obniżenie się, zmniejszenie się
 • 16. W hierarchii dyplomatycznej stoi wyżej od konsula
 • 17. Otoczenie kotleta
 • 19. Część Ursynowa
 • 21. Krewniak fasoli
 • 24. Elewator zbożowy
 • 25. Postawiony warunek
 • 27. Gwiazda w Lutni
 • 28. Całokształt poglądów danej grupy społecznej, partii politycznej
 • 30. Mniej szlachetna ale niezbędna część ciała
 • 31. Papier wartościowy
 • 32. Chodzą po plecach
 • 34. Nieszczęście na skalę masową
 • 36. Przytoczona wypowiedź
 • 37. Komputer umożliwiający pracę w podróży
 • 38. Mały obrazek na pulpicie
 • 39. Można trzymać kogoś za nie

Pionowo

 • 1. Genialny kompozytor austriacki
 • 2. Metal w zegarach atomowych
 • 3. Od Boga to talent
 • 5. 0, 4 ha
 • 6. Dawny napój chłodzący z utartych migdałów, cukru i wody lub mleka
 • 7. Relacja składana przełożonemu
 • 8. Simon, szwajcarski skoczek narciarski
 • 10. Mężczyzna towarzyszący panu młodemu do ślubu
 • 11. Niewysoka trawa pustynna i stepowa
 • 13. Dama
 • 15. Przeszedł je Hannibal
 • 18. Wielozadaniowy, lekki i szybki okręt bojowy
 • 19. Kawałki szkiełek w tubie z lusterkami
 • 20. Barbarzyństwo
 • 21. Heroizm
 • 22. Dział gospodarki, obejmuje wszelką działalność związaną z wykonywaniem budowli
 • 23. Półstały tłuszcz jadalny pochodzenia zwierzęcego
 • 25. Stanisław Wojciech, ur. 1939, biskup płocki (1999-2007), niedoszły metropolita warszawski oskarżany o kontakty z SB
 • 26. Dwutlenek krzemu
 • 29. Bywa o wysoką stawkę
 • 33. Człowiek niespostrzegawczy
 • 35. 365 dni, 6 godzin i 11 minut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Krzyżówka online - Krzyżówka nr 12. Średnia (trudność 3/5)
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: