Krzyżówka nr 34. Łatwa (trudność 2/5)

Poziomo

 • 1. żadna nie hańbi
 • 4. Działanie matematyczne
 • 9. Coś wyjątkowego i pożądanego
 • 10. Obrzęd uroczysty według ustalonej etykiety
 • 12. Coś do gniazdka
 • 13. Duży ptak wodny i błotny
 • 15. Skarga na jakość zakupionego towaru
 • 17. Genetycznie odbarwiony
 • 19. Ma go szczęściarz
 • 20. Bycie tatą
 • 21. Bok domu
 • 23. Owoc z grzywką
 • 26. Po niej do kłębka
 • 28. Usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność
 • 29. Obejmować wyższe stanowisko
 • 31. Stan braku zagrożeń
 • 34. Imię pierwszej kobiety
 • 35. Duża drapieżna ryba
 • 36. Stroić, dekorować

Pionowo

 • 1. Utwory literackie, filmy, rysunki o teści wulgarnie erotycznej
 • 2. Gimnastyka przy muzyce
 • 3. Teczka na dokumenty
 • 4. Proces polegający na odparowaniu cieczy, a następnie oziębieniu jej par i skropleniu
 • 5. Prawo albo możliwość decydowania o czymś
 • 6. Piwo znad Pilicy
 • 7. Jednoznaczność, niepodważalność
 • 8. Bajkowy święty kielich
 • 11. Bawi dzieci
 • 14. Magazyn z bronią
 • 16. Domena ptaków
 • 18. Etat, posada
 • 22. Językowy kłopot dla tłumacza
 • 24. Czerpak
 • 25. Proste urządzenie skupiające lub rozpraszające promienie
 • 27. Prezes jest na jego czele
 • 30. Kojarzy się z lotem do światła
 • 32. "miejski" lasek
 • 33. Cicha - brzegi rwie
 • 34. Kusturica, reżyser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Krzyżówka online - Krzyżówka nr 34. Łatwa (trudność 2/5)
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: