Krzyżówka nr 46. Ekonomia, przemysł i gospodarka. Średnia (trudność 3/5)

Stosunkowo nietrudna krzyżówka zawierająca wyłącznie hasła związane z ekonomią, gospodarką i przemysłem.

Poziomo

 • 1. Dostawa do sklepu
 • 6. Lokal handlowy
 • 7. Postawienie wszystkiego na jedną kartę
 • 9. Ulokowanie pieniędzy
 • 10. Może być intratny
 • 12. Interes przedsięwzięcie
 • 14. Nadzorcza kontroluje działania spółki
 • 15. Zysk, jaki przynosi kapitał pożyczkowy
 • 17. Klient
 • 19. Dobra materialne nabyte w drodze dziedziczenia
 • 22. Dyrektor, zwierzchnik, przełożony
 • 23. Szlachetny kruszec
 • 24. Obniżenie wartości nominalnej pieniądza
 • 25. Całkowity lub częściowy zakaz wymiany handlowej
 • 26. Diler, hurtownik, detalista

Pionowo

 • 1. Honorarium, gaża
 • 2. Zasoby finansowe
 • 3. Udziałowiec
 • 4. Jedna z dwóch części bilansu księgowego
 • 5. Raport księgowy
 • 8. Oddział firmy
 • 11. Spółka giełdowa wypuszczająca akcje
 • 13. Dodatek do pensji
 • 15. Wypłacane z bankomatu
 • 16. Artykuł na sprzedaż
 • 18. Papier wartościowy
 • 20. Ogół weksli lub papierów wartościowych znajdujących się w banku lub przedsiębiorstwie
 • 21. Finansowy deficyt
 • 22. Określona suma pieniędzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Krzyżówka online - Krzyżówka nr 46. Ekonomia, przemysł i gospodarka. Średnia (trudność 3/5)
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: