Krzyżówka z hasłami Ekonomia, Przemysł, Gospodarka

Hasła użyte w krzyżówce dotycząc tematów z dziedzin Ekonomia, Przemysł i Gospodarka.

Poziomo

 • 1. Nauka o racjonalnym gospodarowaniu
 • 5. Podstawa montażu i budżetu
 • 6. Vilfredo (zm. 1923), włoski socjolog
 • 9. Może być przemysłowa
 • 12. Posada
 • 14. "zielona" waluta
 • 16. Rozdział środków na różne cele
 • 17. Największa gospodarka świata
 • 18. Artykuł na sprzedaż
 • 20. Ukierunkowanie na sukces
 • 21. Adam, wybitny ekonomista brytyjski
 • 22. Cały, pełny lub wolny
 • 24. Płaca
 • 26. Dowód zakupu
 • 28. Papier wartościowy
 • 30. Instytucja udzielająca kredytów
 • 31. Firma wartość której przekroczyła 1mld USD
 • 32. Może być gospodarcza
 • 33. Cenny kruszec
 • 34. Chciwość

Pionowo

 • 2. System gospodarczy oparty na własności prywatnej
 • 3. Napęd do działania
 • 4. Obniżenie wartości waluty
 • 5. Forma podatku
 • 7. Miejsce zetknięcia się podaży towarów z popytem i kształtowaniem się cen
 • 8. Wytwarzanie dóbr i usług
 • 10. Na przykład euro
 • 11. W niej firmy trzymają swoje dane
 • 13. Pomieszczenie lub budynek do przechowywania kosztowności
 • 15. Kontroler finansowy
 • 19. Bessa, regres gospodarczy, zła koniunktura
 • 21. Obiekt handlowy
 • 23. Papierowy pieniądz
 • 24. Odsetek
 • 25. Badanie opinii publicznej
 • 27. Pośrednik w sprzedaży
 • 29. Rynek w dawnej Grecji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Krzyżówka online - Krzyżówka z hasłami Ekonomia, Przemysł, Gospodarka
Aby odwrócić kierunek, naciśnij spację lub kliknij przycisk: