Sędzia - czy słowo jest dozwolone w grach

W tym miejscu sprawdzisz, czy podczas gry kogoś nie poniosła fantazja ;-)

To narzędzie służy do sprawdzenia czy podane słowo jest poprawne oraz dozwolone do używania w grach towarzystkich. Po prostu wpisz wyraz, co do którego masz wątpliwości i naciśnij "Sprawdź". Decyzja jest oparta na podstawie zasad SJP.pl opisanych poniżej.

Ogólne zasady dopuszczalności słów

Dozwolone są słowa znajdujące się w jakimkolwiek słowniku ortograficznym, języka polskiego, poprawnej polszczyzny bądź wyrazów obcych i ich wszystkie poprawne formy gramatyczne. Wyjątkiem są nazwy własne (głównie słowa rozpoczynające się wielką literą), skróty i słowa z łącznikiem lub apostrofem.