Sortowanie wyrazów

Podaj słowa oddzielone spacjami, w osobnych liniach lub dowolny tekst. Otrzymasz posortowane wyrazy w takim samym formacie.