Wyszukiwarka słów

Możesz wyszukać słowa, podając jeden lub więcej filtrów. Na przykład wyrazy zaczynające się na konkretne litery, o wskazanej długości lub nie zawierające konkretnych liter.

W tym polu podajesz do jakich liter mają pasować znalezione słowa. Można używać znaków specjalnych:
podkreślenia _ zastępującego jeden, dowolny znak
lub gwiazdki *, zastępującej dowolną ilość liter.

Na przykład:
*GRAM : najdłuższe słowa kończące się na "GRAM",
KRO__ : pięcioliterowe, zaczynające się na "KRO",
MIĘ*KIM : zaczynające się na "MIĘ" i kończące na "KIM".

Wyświetlone zostaną wszystkie znalezione wyrazy, które składają się tylko i wyłącznie z podanych znaków, z ewentualnymi powtórzeniami (np. [RONDĄM], [BUT RALS])

Dostępne są wszystkie polskie litery oraz spacja
a-ząćęłóśżź (wielkość znaków nie ma znaczenia). Wyświetlone zostaną wszystkie znalezione wyrazy, które nie zawierają podanych znaków (np. [E], [ABCDEFGHIJKLMNOPRS])

Określając minimalną lub maksymalną długość można zawężyć ilość wyników wyszukiwarki.
Na przykład:
"*FOBIA" o długości co najmniej 11 znaków,
"JA* od 4 do 5 liter.

To narzędzie może być pomocne w zadaniach szkolnych, grach słownych i szukaniu rymów.